Lahvový manifest

Nepovažuji se za typického sběratele, přesto už mám doma celkem pěknou plejádu agricole rumů. 

Dlouho jsem si lámal hlavu s tím, jak naložit s těmi několika skvělými lahvemi, které jsem nashromáždil - při jaké příležitosti je otevřít, zda je vůbec otevřít ap.

Nakonec jsem si určil pravidlo jednoho večera: tedy pokud má daný večer potenciál, že bude lahev důstojně vypita, je to přesně ten okamžik, kdy ji otevřít.